Knowledge

How to Set Targets Strategically

How to Set Targets Strategically

เรื่องของการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะเป้าหมายเป็นเครื่องจูงใจของคน (motivation factor) และแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น การตั้งเป้าที่เหมาะสมจะมีผลต่อการปฏิบัติงานมาก

Plan Your Business Strategically in Three Questions

Plan Your Business Strategically in Three Questions

หลายธุรกิจกำลังประสบปัญหา ผู้บริหารต่างก็กำลังทบทวนธุรกิจของตัวเอง บางธุรกิจอยู่ในจุดอิ่มตัวซึ่งการเติบโตชะลอตัวหรืออาจไม่เติบโตแล้ว ดังนั้นคำถามคือควรจะทบทวนสิ่งใดบ้างเพื่อให้องค์กรได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้

Capabilities in the VUCA Market

Capabilities in the VUCA Market

การเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดขึ้นทุกขณะและเร็วกว่าแต่ก่อน กลยุทธ์ที่ใช้ในอดีต แม้ว่าจะประสบความสำเร็จ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ในอนาคต ธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงต้องดูให้แน่ชัดว่ากลยุทธ์และความสามารถขององค์กรมีความสอดคล้องกัน มีความยืดหยุ่น และมีอนาคต

Dynamic Capabilities for Success

Dynamic Capabilities for Success

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ หากได้มาดูแต่ละธุรกิจและที่มาที่ไปกันจริงๆ แล้ว ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยความบังเอิญหรือจากการมีการวางแผนที่ดี ที่รอบคอบ มีทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจน และมีบุคลากรที่มีความสามารถ

Toward A Theory of Entrepreneurial Action

Toward A Theory of Entrepreneurial Action

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักกลยุทธ์ต่างก็พยายามศึกษาและพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทางการแข่งขันเพื่อจะหาคำตอบว่าทำอย่างไรจึงจะให้ผลประกอบการธุรกิจดีกว่าที่อื่น

Explore the Horizon

Explore the Horizon

การกระจาย (diversify) มักจะถูกนำไปใช้ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้านธุรกิจและการลงทุนมากกว่า ซึ่งบทความนี้ จะไม่ได้หมายถึงการกระจายความเสี่ยงอย่างเดียว แต่รวมถึงการกระจายการเติบโตไปสู่สิ่งใหม่ๆ การเลือกทิศทางการเติบโตใหม่ๆให้กับองค์กร

Adapt Ahead of The Curve

Adapt Ahead of The Curve

เมื่อนานมาแล้ว ธรรมชาติได้สอนกฎข้อหนึ่งให้กับเรา หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องกฎ Survival of the fittest หรือการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน แต่สังเกตว่าทุกยุคสมัยผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือผู้ที่รู้จักปรับตัวเข้ากับ…

Key Success Factors of Alliance

Key Success Factors of Alliance

ไม่ว่าจะในโลกของธุรกิจหรือกีฬา หรือเกมการแข่งขันใดๆ ที่มีผู้เล่นมากกว่าหนึ่ง ผู้เล่นทุกคนต่างก็ล้วนแต่คิดที่จะแข่งขันกันเพื่อต้องการชัยชนะ ใครมีความได้เปรียบก็ชนะไป แต่นับวันอายุของความได้เปรียบที่ว่านั้นก็สั้นลงทุกที และจำนวนผู้เล่นก็เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะผู้เล่นรายย่อย

ในสมัยก่อนผู้ที่สามารถตอบโจทย์ function need ของผู้บริโภคได้ และมีกำลังการผลิตที่สูงมักจะเป็นเจ้าตลาดที่ใครๆ ต่างก็รู้จัก แต่ต่อมา..

Critical Components of Strategic Management

Critical Components of Strategic Management

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นการมองไปในอนาคตว่าธุรกิจควรเดินไปในทิศทางใด และส่วนมากมักต้องใช้การตัดสินใจในระดับสูงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญขององค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว ดังนั้น..

12
izmir escort izmir escort Buca escort izmir escort