ดร. ธนัย ชรินทร์สาร, SMP, FStratPS

 

ดร. ธนัย ชรินทร์สาร เป็นนักกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง Strategy Management Professional จาก International Association for Strategy Professionals (IASP) และเป็น Fellow ของ Strategic Planning Society  ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ธนัยมีประสบการณ์ทำงานด้านกลยุทธ์มามากกว่า 25 ปี ทั้งในบทบาทที่ปรึกษาบริษัท วิทยากร อาจารย์ และโค้ช นอกจากนี้ ดร.ธนัยเป็นผู้ก่อตั้ง "Strategy Essential - แก่นกลยุทธ์" Digital Community เกี่ยวกับกลยุทธ์บนกลุ่มปิด Facebook ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มานานกว่า 7 ปี และได้เผยแพร่ความรู้ด้านกลยุทธ์ทางรายการ "Strategy Clinic" ที่ "The Standard Podcast"

Expert Solutions for Your Business Challenges

“FAILURE IS PART OF WITHOUT FAILURE, WE WILL NOT LEARN AND IMPROVE.”

SEE MORE

การให้คำปรึกษา (Consulting)

เราเชื่อว่าคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละปัญหาธุรกิจจะมาจากตัวขององค์กรเอง ดังนั้น Process-driven Approach จึงเป็น approach ที่เหมาะในการให้คำแนะนำในแต่ละองค์กร ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่สามารถนํามาปฏิบัติได้จริง และใช้แล้วเกิดประสิทธิผล ในกระบวนการนี้จะเริ่มจากการระดมไอเดียร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การเรียนรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ และร่วมกันคิดวางแผนกลยุทธ์ จนไปถึงแผนการนำไปปฏิบัติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 

 

READ MORE

การฝึกอบรม (Training)

หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความรู้ความสามารถคือ การพัฒนาพนักงานในองค์กร รวมไปถึง การพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับ เพื่อดึงศักยภาพในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้และมีกลยุทธ์ รวมไปถึง soft skills ด้วย ดังนั้น การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในองค์กรยุคปัจจุบันที่ช่วยส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู้เป้าหมายได้

เนื่องด้วย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร มุ่งเน้นและใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ดร.ธนัยจะคัดสรรเนื้อหาในการอบรมด้านกลยุทธ์ที่เหมาะกับการเพิ่มทักษะที่องค์กรนั้นๆควรพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาถึงบริบทของปัจจัยต่างๆในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้องค์กรนั้นได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

READ MORE

การโค้ช (Coaching)

หลักการของการโค้ชโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร จะมุ่งเน้นความสำคัญในการหา Solutions มากกว่าการดูที่ปัญหาขององค์กร อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล (Personalize Coaching) เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ทั้งผู้บริหารระดับสูงและ Talent ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญสำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้นำธุรกิจในอนาคต

ดร.ธนัย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร NeuroLeadership Group ซึ่งได้รับการรับรองจาก International Coach Federation (ICF) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การโค้ชของ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

  • การโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching)
  • การโค้ชด้านธุรกิจทั่วไป (Business Coaching)
  • การโค้ชทีมบริหารโครงการ (Project Team Coaching)
  • การโค้ช Talent (Talent Coaching)
READ MORE

การบรรยาย (Speaking)

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ในการบรรยาย เรื่องหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ ให้กับหลากหลายองค์กร ในรูปแบบ Public Speaking อาทิเช่น The Secret Sauce Summit, Tech Sauce Summit, ตลาดหลักทรัพย์ MAI และ อื่นๆอีกมากมาย    

READ MORE

“ คนที่มองเห็นแต่ปัญหา ก็จะไม่เห็นโอกาส คนที่มองเห็นแต่โอกาส ก็จะไม่เห็นปัญหา ”

 

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร


ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

 

 

“ วิกฤตไม่ได้บอกว่าสถานการณ์มันจะแย่ แต่มันบอกว่า ถ้าเราไม่ทำอะไร เราจะแย่ ”

“ การจะทำกลยุทธ์ได้ดีต้องมีทั้ง Resource และ Capabilities การเตรียมความพร้อม และต้องออกตัวเร็วและแรง ”

 

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร


ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

“ ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างเดียว แต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในสถานการณ์นั้นด้วย ”

“ เราอยากเป็นแบบใคร ให้ทำแบบคนนั้น ”

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

Current Events

Strategy Essential Summit 2024: History of strategy – Decoding the past, charting the future

ครั้งแรกกับการโคจรมาร่วมเวทีกันระหว่างกูรูด้านกลยุทธ์และด้านประวัติศาสตร์ บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ทุกประการ

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร และ เฮียวิทย์ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน จะพาทุกท่านไปย้อนดูประวัติศาสตร์ของกลยุทธ์ในยุคสมัยต่างๆ ทั้ง Ancient Strategy, Classical Strategy และ Modern Strategy ทั้งหมดออกมาเป็น show สุดพิเศษ สนุกสนาน และ ความรู้จัดเต็ม

งานวันที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 - 12.00 น. โรงละครอักษรา Kingpower รางน้ำ

เปิดจองบัตรวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ทาง zip event

บัตรราคา 3,000 บาท, 4,000 บาท และ 5,000 บาท

พิเศษ บัตร VIP 10,000 บาท ร่วม meet & greet กับ ดร.ธนัย และ ดร.วิทย์ ที่ ห้องอาหาร J'AIME by Jean-Michel Lorain โรงแรม U Sathorn วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 18.00 น.

READ MORE

Strategist's Mind Masterclass #2

หลักสูตรการคิดแบบนักกลยุทธ์ ระยะเวลา 3 วัน โดยใช้หลักการ Stragegy Prism© ซึ่งคิดค้นโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร หลักสูตรนี้ออกแบบและสอนโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร และได้รับการรับรองเป็น หลักสูตร Approved Learning Provider โดยสมาคม International Association for Strategy Professionals (IASP) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว และจะจัดขึ้นในวันที่ 1-4 กันยายน 2024 ที่ Thann Wellness Destination จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

READ MORE

Strategist's Mind Masterclass #1

หลักสูตรการคิดแบบนักกลยุทธ์ ระยะเวลา 3 วัน โดยใช้หลักการ Stragegy Prism© ซึ่งคิดค้นโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร หลักสูตรนี้ออกแบบและสอนโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร และได้รับการรับรองเป็น หลักสูตร Approved Learning Provider โดยสมาคม International Association for Strategy Professionals (IASP) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2023 ที่ Thann Wellness Destination จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
READ MORE

Chief Strategy Officer Masterclass Batch 1

หลักสูตรเจาะลึกในการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer) ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ใน C-Suite ที่มีเพิ่มมากขึ้นตามความสำคัญของ Strategy ในองค์กร ตั้งแต่เรื่องบทบาท หน้าที่ ความท้าทาย ตลอดไปจนถึงการออกแบบ Strategy Process ขององค์กร ที่ได้รับการรับรองเป็น Approved Learning Provider โดยสมาคม International Association for Strategy Professionals (IASP) ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 5 วัน จัดที่โรงแรม COMO Point Yamu จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2023

READ MORE

CLIENTS